РЕКЛАМА
Популярне
Інформація

- Курси валют
- Веб-камери
- Погода в Україні
- Корисні посилання
- Українське ТБ онлайн
- Українське радіо онлайн
- Штормові попередження

Наука

Україна »
НаукаУкраїнські вчені принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Ці досягнення української науки знайшли широке застосування в промисловості, сільському господарстві й культурі. Ще в 30-ті роки минулого століття нашими вченими була проведена штучна ядерна реакція перетворення ядер літію в ядра гелію, побудований прискорювач заряджених часток, отримана важка вода, створений трьохкоординатний радіолокатор дециметрового діапазону.

Під час Великої Вітчизняної війни в оборонну промисловість була впроваджена високоефективна технологія зварювання під флюсом корпусів танків, артилерійських систем і авіабомб. Вагомий внесок зробили вчені-біологи та медики у створення нових лікарських препаратів і методів лікування поранених.

Уже через п'ять років після спустошливої війни у НАН України вперше в континентальній Європі була побудована мала електронна обчислювальна машина, а потім розроблена теорія цифрових автоматів, на базі якої було сконструйовано кілька поколінь електронно-обчислювальної техніки.

Зусиллями вчених Академії наук були запропоновані прогресивні технології нероз'ємного з'єднання металів і неметалів у різних умовах і середовищах, електрошлакового переплавлення, закладена основа для створення нової галузі металургії - спеціальної електрометалургії, закладено початок виробництва надтвердих матеріалів, синтетичних алмазів, металокерамічних контактних сплавів і багато інших інновацій.

Важливі результати були досягнуті в галузі математики, математичної фізики, інформатики, у розділах біологічної кібернетики. Значного розвитку набули досягнення в механіці твердого тіла, рідини та газів.

Великий внесок зробили фізики й астрономи зокрема в теоретичну фізику, фізику твердого тіла, низьких температур, напівпровідників, фізичну електроніку, радіофізику й астрономію. Саме тут був відкритий ряд фізичних явищ, які істотно розширили уявлення про властивості речовини у різних умовах, фізичних процесах у Всесвіті. Вони покладені в основу нових технологій  електроніки, голографії, радіотехніки.

Національна академія наук України стала всесвітньо відомим матеріалознавчим центром у напрямках електрозварювання, спеціальної електрометалургії, надтвердих матеріалів і виготовлення інструментів з них.

Важливу сторінку її історії складають комплексні дослідження з освоєння космічного простору, впровадження технології зварювання й різання металів під час орбітальних польотів у відкритому космосі, проведення монтажних і ремонтних робіт, використання сонячної енергії для енергозабезпечення космічних апаратів, проведення серії біологічних експериментів на орбіті.

У галузі наук про Землю значні результати досягнуті в гео- і гідрофізиці, гідрогеології, геохімії та фізиці мінералів, океанології. Заслужене місце посідають фізико-технічні проблеми енергетики, пошукові роботи з тепломасообміну, електрофізики, моделювання електротехнічних і енергетичних систем, енергозбереження, нетрадиційних і обновлюваних джерел енергії.

Вагомі досягнення є й у дослідженнях фундаментальних проблем каталізу, органічного синтезу, хімії високомолекулярних з'єднань, електрохімії, неорганічній хімії, хімії води, нанохімії, вуглехімії й інших напрямках хімічної науки.

Широке визнання вітчизняних і закордонних вчених одержали ґрунтовні дослідження в області біологічних наук - мембранної біології, фізіології людини й тварин, нейрофізіології, біосенсорики, геноміки.

Триває цілеспрямована пошукова діяльність у теоретичній і експериментальній онкології, радіаційній медицині, кріобіології та кріомедицині, молекулярній і клітинній біології, генній інженерії, мікробіології та вірусології.

Чимало досягнень є в області соціогуманітарних наук. Установами політико-правового, економічного та соціологічного профілю зроблений значний внесок у теоретичне обґрунтування й інформаційно-аналітичний супровід суспільно-політичних і соціально-економічних перетворень, вивчення сучасних трансформацій у суспільстві, розробку джерел структурно-інвестиційної, інноваційної, регіональної етнонаціональної, гуманітарної політики держави.

Створено фундаментальні багатотомні праці з давньої історії України, політичної історії ХХ ст., історії української культури. Опубліковано ряд словникових видань нового покоління. Важливим досягненням є перша вітчизняна електронна лексикографічна система, що створена для забезпечення потреб наукової, освітньої, видавничої справи.

Особливе місце займає участь НАН України в подоланні наслідків найбільшої техногенної катастрофи, що трапилася на Чорнобильській атомній електростанції.
Поделиться на facebook Отправить в twitter Отправить в twitter Поделиться на Linkedin
Дмитро Черненко
12.06.2009

Статті за темою

Національна академія наук України 27.06.2009
Щорічно з України їде до шести тисяч учених 04.02.2010

Тематичні новини

Навчання в українських вузах подорожчало 30.06.2009
Харківські вчені «зазирнули» в атом 21.09.2009
Помер перший космонавт-українець 30.09.2009
В Україні з'явився ініціативний рух за легалізацію домашньої (сімейної) форми навчання 07.10.2009
У Львові пройде "Фестиваль науки-2010" 22.03.2010

Коментарі:

Додати свій коментар: